Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger. 

Skridr, Org. 995 287 6251, (i denne erklæringen omtalt som "Skridr" eller "vi") er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige skal påse at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende personvernregler. Behandlingsansvarlig kan kontaktes som beskrevet i punkt 8. 

Komplett.no har et eget personvernombud. Oppgavene til personvernombudet er å gi ansatte informasjon og råd om personvernlovgivningen, overvåke etterlevelse av personvernforordningen og interne retningslinjer. Samt gi råd om personvernkonsekvenser og være kontaktpunkt for de registrerte og Datatilsynet. Ombudet kan kontaktes på epostadresse personvern@skridr.no 

 

1 Personopplysninger

For å gjennomføre et kjøp i nettbutikken på Skridr må det opprettes en kundeprofil, der vi trenger ditt navn, adresse, mobilnummer og e-post. 
Dette er nødvendig for å oppfylle avtalen om kjøpet, ved at vi skal kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre. 

Vi vil beholde din kundeprofil så lenge du er en aktiv kunde hos oss. Du kan når som helst velge selv å slette kundeprofilen under Min side. Alle dine personopplysninger blir da slettet, utenom ordreinformasjon og kvitteringer som vi vil beholde så lenge vi er pålagt ved lov, se punkt 1.2.  

Dersom du velger å skrive en produktanmeldelse (review), vil omtalen og navnet du velger å bruke bli gjort synlig for andre kunder.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernerklæringen. 

 

1.1 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Skridr har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Skjema for innsynsbegjæring finner du her

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. 

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. 


Du har rett til å få utlevert egne personopplysninger som du har gitt til Skridr - dataportabilitet. Dersom det er teknisk mulig, kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post. 

Alle personopplysninger vi sender til deg i disse sammenhenger vil sendes i kryptert filformat. 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på Min side, og kan trekkes tilbake der eller slik det ellers er beskrevet i denne erklæringen. 

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen. 

 

1.2 Arkivering av personopplysninger

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, oppfylt din avtale eller vår rettslige forpliktelse.  

I stedet for å slette alle opplysningene, kan det hende vi i stedet velger å fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering) og beholder den anonyme informasjonen. Slik anonym informasjon vil vi i så fall lagre for bruk i analyser og statistikk, for å tilpasse og utvikle vår markedsføring og utvikle produkter med hensyn til forbrukernes ønsker og behov. 

Du kan når som helst slette din kundeprofil hos oss, men vi må i henhold til regnskapslovgivningen fortsatt lagre dine transaksjonsdata i inntil 5 år. Vi vil også fortsatt lagre din kontaktinformasjon og kjøpshistorikk i 5 år etter kjøpet, for å kunne ivareta dine rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og Skridr sine salgsbetingelser. Lagringstiden vil kunne være lenger dersom en garantisak eller reklamasjonssak ikke er avsluttet.  

Dersom du har opprettet og beholdt en kundeprofil, vil vi lagre kontaktinformasjon og kjøpshistorikk i 10 år, med mindre du ber oss om å slette dette tidligere eller sletter din kundeprofil.  

Opplysninger vi bruker til markedsføringsformål, vil vi slette eller anonymisere når du ber oss om det, enten ved å kontakte oss i punkt 8 nedenfor, via «Min side» eller i lenker i våre henvendelser til deg. 

Vi har enkelte steder i våre lokaler installert kameraovervåkning. Der disse er satt opp har vi lett synlige skilt med informasjon om overvåkingen. Formålet med kameraovervåkningen er å ivareta sikkerheten, og for å kunne undersøke og oppklare kriminelle handlinger dersom dette inntreffer. Når det er nødvendig, vil opptak fra kameraovervåkningen bli håndtert av våre ansatte, vår leverandør av overvåkningstjenesten i tråd med databehandleravtale vi har med dem, eller politiet der det er rettslig grunnlag for det. Behandlingsgrunnlaget er vår legitime interesse i å kunne beskytte våre ansatte og besøkene, samt våre verdier, mot ødeleggelse og tyveri, som vi mener overstiger eventuelle ulemper for personer som kommer med på overvåkingsbildene. Lagring av opptak fra kameraovervåkning er underlagt strenge sikkerhetsrutiner og opptakene blir slettet i tråd med de til enhver tid gjeldende reglene om sletting av slikt materiale, alt fra syv til nitti dager.  

 

1.3 Sikring av personopplysninger

Skridrhar gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting. 

2 Utlevering av varer

Vi samarbeider med Ringstad Transport, Bring og NBT for transport av varer. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, gateadresse, e-postadresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes innen 36 måneder.

 

3 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi historikk som inneholder IP-adressen vi mottar ordre fra.  Betalingsopplysninger hos Komplett er: IP-adresse, navn, adresse, e-post, fødselsdato og mobiltelefonnummer.

Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

 

3.1 Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for Skridr  å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer etter gjennomført kjøp. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos Skridr finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort: Worldline e-payment services og vår kortinnløser Bambora. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.

For å gjøre det enda enklere når du handler, kan du i kassa velge å lagre kortinformasjonen din sikkert. Vår Betalingspartner, Worldline e-payment services, vil da lagre kortet i sine sikre systemer slik at du kan kjøpe gjennom dette. Vi lagrer ikke kortinformasjonen din utover å referere til det med en identifikator. Senere kjøp på det lagrede kortet er enkle å utføre, det er derfor viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet handelen, evt. sikrer at uvedkommende ikke har tilgang til enheten du surfer på. Du er selv ansvarlig for å ikke dele ditt brukernavn og passord med andre.

Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din kundekonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldende lover. Hensikten er at du skal slippe å oppgi kortinformasjonen hver gang du foretar et kjøp hos oss.

Du kan enkelt legge til nye kredittkort og slette lagrede kort i kassen. For å utføre betalingen videreformidler vi kortinformasjon til vår betalingsleverandør Worldline e-payment services. De oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1.

 

   

5 Informasjonskapsler (Cookies) og pixels

Skridr analyserer brukerdata, trafikk og aktivitet på våre nettsider, ved innsamling av såkalte informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside.  

Formålet med vår innsamling av informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.  

Våre egne informasjonskapsler, så kalte førsteparts informasjonskapsler, er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Disse gjør det mulig å huske pålogginger, handlekurv, sideinnstillinger og lignende.  

Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt behandlingsgrunnlag for dette er av berettiget interesse. (GDPR art. 6 f). 

Vi bruker også såkalte «tredjeparts informasjonskapsler», som sporer brukeratferd på tvers av nettsteder og for å kategorisere brukere.  Disse blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden. 

Generell informasjon om bruk av informasjonskapslene og behandlingsgrunnlag finner du under punkt 5.1 til 5.5. 


Vi bruker også «pixel». Pixel er en liten kode på vår nettside som gjør det mulig å registrere konverteringer via annonser på nett. Den gir oss mulighet til å tilpasse ekstern annonseringen mot kundegrupper basert på deres interesser internt på vår nettside. Vi ber alltid om samtykke fra deg for bruk av pixel. 

 

5.1 Slik kan du unngå informasjonskapsler (Cookies)

Om du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på Skridr slutte å fungere.

 

5.2 Analyse

Skrdr samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på skridr.no til analyse. 

Med anonymiserte opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. 

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotoren på nettsiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren. 

Data som vi benytter til analyse, skjer med berettiget interesse som behandlingsgrunnlag. (GDPR art. 6 f). 

 

5.3 Personalisering

For å kunne gi deg en relevant og god opplevelse i vår nettbutikk bruker vi funksjoner og systemer for å personalisere innholdet slik at det tilpasses deg og dine interesser. Dette inkluderer din IP-adresse, nettleser (Chrome, Edge, Safari etc.), operativsystem (Windows, Mac OS etc.), klikk eller annen relevant interaksjon med reklame, hvilke sider du har sett på og lignende. 

Vi foretar kun personalisering av innhold på nettsiden vår hvis du har samtykket. Slikt samtykke kan gis ved innstillinger i pop-up vindu som kommer ved førstegangsbesøk eller når det er lenge siden du har besøkt siden. Alternativt kan du endre dine innstillinger under "Min konto", deriblant gi samtykker som ikke er gitt tidligere og trekke tilbake samtykker. 

 

5.4 Markedsføring

Vi bruker cookies og pixels for å personalisere vår nettbaserte markedsføring. Dette skjer kun hvis du har gitt ditt samtykke. Et slikt samtykke kan gis ved innstillinger i pop-up-vindu som kommer ved førstegangsbesøk eller når det er lenge siden du har besøkt siden. Alternativt kan du gi samtykke eller trekke tilbake samtykke på Min side. Dersom samtykke ikke er gitt, vil vi kun benytte oss av generiske annonser og andre former for målretting. 

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid, derfor vil innholdet som oftest være tilpasset. Vi vil i denne sammenheng kunne bruke profilering i form av opplysninger om kjønn, fødselsdato og adresse fra andre kilder, samt opplysninger om hva du har kjøpt.  Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning. 

I tillegg, hvis du har samtykket, vil vi sørge for at du i mindre grad får annonser for produkter du allerede har kjøpt, og i stedet får tilbud om tilknyttede varer og tjenester eller andre produkter vi mener vil være relevant for deg. Ved kundematching vil vi kunne utveksle kontaktinformasjonen din med tredjeparts plattformstilbydere, som f.eks. Google, Meta og Schibsted, for å kunne matche deg med informasjonen du har gitt dem. I tillegg til dine kontaktopplysninger, vil det kunne være snakk om utveksling av opplysninger som ditt navn, by, fylke, kjønn, postkode, IP-adresser og eventuelt identifikasjonsnummer på enheter du har brukt, samt opplysninger om hvilke kjøp du har gjort hos oss. Utvekslingen av slike opplysninger vil være kryptert, kun utvekslet for kundematchingen og vil bli slettet så snart kundematchingen er gjennomført, normalt innenfor 48 timer. Vi vil fra de aktuelle tredjepartene få rapporter basert på matchingen, der opplysningene blir anonymiserte.  

6 Hvor opplysningene lagres

Vi lagrer dine personopplysninger innenfor EØS-området. I visse tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere utenfor EØS, og vi vil da påse at behandlingen underlegges et tilsvarende eller bedre vern enn det som gjelder innen EØS og at det ellers skjer i tråd med gjeldende regler og retningslinjer fra EU og norske myndigheter. Hvilke samarbeidspartnere dette kan gjelde, vil fremgå av informasjonen du kommer til ved å anvende linken i punkt 5.0.  

7 Personopplysninger til tredjepart 

Skridr vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger enn som beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi har rettslig grunnlag for det, for eksempel hvis vi er rettslig forpliktet, eller vi får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for Skridr. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten. I tillegg vil Skidr bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du i linken under punkt 5.0. 

 

8 Nyhetsbrev og kommunikasjon

Dersom du har samtykket til å motta tilbud og informasjon på e-post og/eller sms, vil du motta nyhetsbrev på e-post og/eller SMS om gode tilbud og andre utsendelser til elektroniske adresser vi har mottatt fra deg. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg som mottaker, med relevant informasjon og tilbud, basert på din adferd på nettsiden og kjøpshistorikk, som beskrevet i punkt 5.4. Du kan når som helst be om at slike henvendelser til deg skal opphøre. Dette kan gjøres på Min side under «Mine samtykker» eller du kan avslutte nyhetsbrevene/tilbudsutsendelsene ved å klikke på avmeldingslenken nederst i e-posten/SMS.

Dersom du har har samtykket til å bli medlem i Skridrlauget, vil du motta nyhetsbrev og markedsføring på e-post og SMS så lenge du er medlem. Innholdet i disse vil ofte være tilpasset deg som mottaker, med relevant informasjon og tilbud, basert på din adferd på nettsiden og kjøpshistorikk, som beskrevet i punkt 5.4. Du kan når som helst melde deg ut av Komplett Club.

Dersom din handel i vår nettbutikk av noen anledning blir avbrutt, vil vi kunne sende deg en e-post der vi informerer om at vi spart på handlevognen din. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Du kan takke nei til denne service ved å klikke på linken nederst i e-posten.

Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

 

9 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

10 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger eller ønsker du at Skridr  skal rette, slette eller utlevere dine opplysninger, så ta kontakt med oss på e-post personvern@skridr.no

Postadresse:

Skridr 
Postboks 2036
1520 Moss

 


møterom byod møteromsløsninger microsoft teams room google meet room byoa mtr glassboard touch skjerm konferanse lyd yealink byom møteromsutstyr legamaster digitale skilt digtal signage kontrollrom