Miljøvennlig
Etisk drift


Bærekraftige produkter


Grønn transport


Vi krever god forretningspraksis fra oss selv – og alle våre partnere.


​Produksjon og salg av elektronikk er ikke i seg selv en miljøvennlig aktivitet, heller tvert imot. Elektronikk reiser langt, bruker energi og materialer i produksjon, er en strømforbruker og et produkt som krever etterbehandling når livssyklusen ender. Men teknologien er viktig for oss, og derfor må vi passe på at vi opererer så bærekraftig som vi kan.

Teknologien kan i mange tilfeller spare miljøet i form av at vi reiser mindre, bruker mindre og utvikler oss og ny teknologi for å gjøre det samme. Likevel er det en del grep vi kan gjøre, og vi ser det som vårt ansvar å gjøre det vi kan sammen med våre kunder og leverandører.


Vi forlanger dokumentasjon av våre leverandører, og forlanger at de gjør det samme med sine. Vi forholder oss til en standard med null korrupsjon, og baserer oss kun aktiviteter som er knyttet til faglig utvikling.

"Det å selv sørge for at vi er etterrettelige i alle ledd og at hele tiden holde våre leverandører (og deres underleverandører) ansvarlige og påvirke leverandører er en  del av vårt samfunnsansvar"

Vi fokuserer på at produsentene følger
FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter  og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, herunder OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.


Slik jobber vi med bærekraft og miljø.


Vi er drevet av kvalitet og sikkerhet gjennom robuste systemer, rutiner og kontrollsystemer for vårt arbeid. Vi jobber med base i ett system for dokumentasjon, rutiner og oppfølging hvor alle ansatte er logget inn.  Som Miljøfyrtårn (EMAS, ISO14001) er dette dokumenter og lagt opp vårt kvalitetssystem. 


Vi skal gjennom klare instruksjoner, rutiner, dokumentasjon og kontrollfunksjoner sørge for at vi kan levere i henhold til avtale og spesifikasjon.


Vi har som mål redusere karbonavtrykket i produktkjeden gjennom å påvirke produksjon, transportkjeder, levetid og avhending/resirkulasjon og redusert emballasje og plastbruk

I hverdagen betyr det å velge produkter med lang levetid, lavt strømforbruk, redusere transportkilometer, velge de beste transportmåtene (Sjø, nullutslipp) og påvirke produsenter i riktig retning.


Vi tar lokalt produsentansvar gjennom nasjonale ordninger for EE/El-Retur, batterier og emballasje og du finner vår rapportering offentlig på våre nettsider.


Se vår miljørapport

Etisk handel

Vi har som mål å..

  • Påvirke internasjonal handel og spesifikt våre leverandører til å drive etisk handel med fokus på menneskerettigheter, arbeideres rettigheter, miljø og korrupsjon.

  • Redusere karbonavtrykket i produktkjeden.

  • Fremstå komprissløs i forhold til korrupsjon og krav etisk handel. 

Vi stiller krav til våre produsenter om å følge FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper herunder OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. 

Det innebærer fokus på:

​1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
​2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
​3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
​4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
​5. Brutal behandling (Menneskerettighetserklæringen/UDHR)
​6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)
​7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
​8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
​9. Regulære ansettelser
​10. Marginaliserte befolkningsgrupper
​11. Miljø
​12. Korrupsjon


Se vår Code of Conduct her

Ønsker du å bli forhandler hos oss?

Vi vil gjerne ha deg med på laget for å skape en bedre hverdag med teknologi.

møterom byod møteromsløsninger microsoft teams room google meet room byoa mtr glassboard touch skjerm konferanse lyd yealink byom møteromsutstyr legamaster digitale skilt digtal signage kontrollrom